• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
ADR

 

Świadomość bioelektryczna

 

Promieniowanie pola elektromagnetycznego (PEM) występuje powszechnie w przyrodzie. Naturalnym jego źródłem jest Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowania atmosferyczne. Jest ono jednak również wytwarzanie przez wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne.

 

Istota problemu

 

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest polem wytworzonym przez ładunki elektryczne, jest kombinacją pola elektrycznego i magnetycznego. Źródłem pola elektrycznego są stacjonarne ładunki elektryczne, natomiast pole magnetyczne jest związane z ruchem ładunków elektrycznych (prądem elektrycznym).

Promieniowanie elektromagnetyczne jest to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Ma ono charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna E i magnetyczna B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali.

- Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka ciągle jest badany przez naukowców i lekarzy.
- Naukowcy z Karolinska Institute w Sztokholmie dowiedli, że fale elektromagnetyczne dezorientują pracę systemu immunologicznego.
- Opracowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego raporty potwierdzają negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na nasz organizm. Parlament uchwalił rezolucję nakazującą określanie norm ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne według czynników biologicznych, a nie jak to było dotychczas tylko termicznych.

Przykłady natężenia pola elektrycznego w odległości 3cm/30cm od różnych źródeł

Wiele krajów radykalnie zaostrza normy w tej dziedzinie zwłaszcza dla urządzeń działających w pobliżu miejsc, w których może przebywać człowiek. 


 

WPŁYW PEM NA ZDROWIE I ŻYCIE CZŁOWIEKA

 

W procesie ewolucji nasz organizm przystosował się częściowo do promieniowania wytwarzanego przez naturalne źródła. Jednakże w wyniku rozwoju cywilizacji pojawiły się rozproszone sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego.

Obecność urządzeń wytwarzających sztuczne pole elektromagnetyczne w życiu codziennym wpływa niekorzystnie na wewnętrzną równowagę biologiczną (homeostazę) organizmu. Efekt ten jest związany z wpływem sztucznego pola elektrycznego na występujące w ciele ludzkim impulsy elektryczne w sposób naturalny związane z czynnościami życiowymi. Impulsy te umożliwiają komunikację między komórkami, stanowiąc podstawę przekazywania sygnałów nerwowych oraz reakcji biochemicznych. Znaczną rolę w działaniu PEM na poziomie cząsteczkowym odgrywa również duża zawartość wody i minerałów, które czynią organizm ludzki znakomitym przewodnikiem elektrycznym. Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na człowieka zależy głównie od częstotliwości pola i jego natężenia. Wartości PEM, na jakie wystawieni są ludzie w swym codziennym otoczeniu wymagają od organizmu uruchomienia odpowiednich mechanizmów kompensacyjnych w celu zminimalizowania stresów środowiskowych. Jednak długoterminowe narażenie na działanie nawet minimalnego PEM pociąga za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne wynikające z biologicznych reakcji powodujących z czasem zauważalne osłabienie organizmu.

W chwili obecnej wiedza dotycząca wpływu pola elektromagnetycznego na stan zdrowotny człowieka jest znaczna i oparta na licznych badaniach naukowych i medycznych prowadzonych od dziesiątek lat na całym świecie. Wydłużona ekspozycja na oddziaływanie smogu elektromagnetycznego zakłóca podstawowe funkcje pracy mózgu, układu krążenia oraz systemu odpornościowego i jest łączona a takimi objawami jak zaburzenia snu, bóle i zawroty głowy, zakłócenia rytmu serca, nerwowość, przewlekłe zmęczenie czy też obniżenie ogólnego samopoczucia.


 

JAKOŚĆ ŻYCIA A POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W MIESZKANIU.

 

Instalacja elektryczna w budynkach mieszkalnych ma znaczną długość i stanowi złożone przestrzenne źródło PEM. Oprócz instalacji stałej w ścianach i sufitach pomieszczeń środowisko mieszkaniowe charakteryzuje także niepowtarzalna i zmieniająca się w czasie instalacja ruchoma związana z obecnością urządzeń elektrycznych zasilanych przez nią. Długotrwała ekspozycja na oddziaływanie silnych zewnętrznych pól elektromagnetycznych w formie okablowania w ścianach i podłodze w bezpośrednim otoczeniu mieszkalnym może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia domowników.
Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do sypialni, gdzie średnio spędza się około 1/3 życia śpiąc. Podczas snu podstawowe funkcje czynnościowe organizmu są obniżone, a organizm skupia się na odpoczynku i regeneracji. Zdrowy sen odgrywa istotną rolę w procesie naprawiania DNA w komórkach, zapewniając optymalne warunki odnowy organizmu. Uaktywnienie naturalnych zasobów leczniczych ciała pozwala cieszyć się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. Jednak typowe przewody elektryczne w ścianach, suficie i podłodze sypialni, jak również wszelkie urządzenia takie jak lampka nocna, budzik czy też przedłużacze wytwarzają w swym otoczeniu PEM zlokalizowane blisko ciała człowieka przez wiele godzin. Ekranowanie pola elektrycznego w sypialni jest ważne, ponieważ może zapewnić skuteczną naprawę DNA w nocy, kiedy endogenne i egzogenne uszkodzenia DNA są na minimalnym poziomie.
To właśnie środowisko, w którym mieszkamy, w głównej mierze wpływa na jakość życia i poczucie satysfakcji z zaspokojenia naszych potrzeb związanych z rekreacją i zdrowiem.

 

ADR4

Informacje ogólne

 

W warunkach normalnych woda jest cieczą o niezwykłych właściwościach, które sprawiają, że jest ona niezbędna do istnienia życia. Jest ona rozpuszczalnikiem, który rozprowadza pożywienie i usuwa produkty przemiany materii, bierze udział w procesach metabolizmu, umożliwia niezbędne zmiany struktury makromolekuł takich jak proteiny i kwasy nukleinowe, jest doskonałym termoregulatorem. Woda jest cieczą niejednorodną w skali nano: zawiera izolowane molekuły H2O, molekuły powiązane wiązaniami wodorowymi oraz jony H3O+ i OH-. Stopień uporządkowania molekuł wody powiązanych wiązaniami wodorowymi zmniejsza się ze wzrostem temperatury.

Statystycznie rozłożone klastery polarnych molekuł wody, powiązane wiązaniami wodorowymi, są obiektami podatnymi na działanie zarówno pola elektrycznego jak i  magnetycznego. Pole magnetyczne może więc zmieniać właściwości wody. Badania pokazały, że pole elektryczne ma wpływ na polarne molekuły wody, co prowadzi do osłabienia wiązań wodorowych i zmiany struktury cieczy. Natomiast statyczne pole magnetyczne działa przeciwnie – zwiększa uporządkowanie wiązań wodorowych w strukturze wody.

ADR-4 pochłania w dużym stopniu natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego aby zapobiec osłabieniu wiązań wodorowych w wodzie.

 

Informacje techniczne

 

ADR-4 jest urządzeniem, które osłabia natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego i wytwarza stałe pole magnetyczne. Matrycą jest element ceramiczny, na którym umieszczone zostały elementy magnetyczne o różnej indukcji, rozłożone na powierzchni w taki sposób, że powstaje niejednorodne pole magnetyczne.

Element aktywny ADR-4 jest wykonany z modyfikowanej ceramiki wytworzonej wg. technologii ADR®(zgłoszenie patentowe WO2007099106).

 

ADR-4 posiada: znak CE; niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 do kontaktu z żywnością; potwierdzenie własności detoksykacyjnych przeprowadzone przez firmę Trace Elements, Inc., USA.
Wykorzystane materiały zapewniają skuteczne działanie urządzenia przez okres 5. lat.

 

Sposób użycia

 

Wodę, napoje lub artykuły spożywcze, należy umieścić na urządzeniu ADR-4, na co najmniej 3 minuty. Dysk kładziemy napisem ADR-4 skierowanym ku górze. Wodę lub napój po postawieniu należy zamieszać. Przetrzymywanie dłuższe, np. 1 godzinę, czy nawet dobę nie zmienia właściwości modyfikowanych artykułów.